LÄTTLÄST

 

KROPPSFUNKTION arbetade med koreografi och språk.

Det var ett projekt som startade 2014 och avslutades 2018.

Koreografi är att röra sig på olika sätt.

Till exempel att dansa till musik.

Koreografi är också att bestämma hur en person ska röra sig.

Eller hur flera personer ska röra sig,

till exempel att alla härmar en persons rörelser.

Språk är ord som någon säger, skriver eller tänker.

Det kan också vara rörelser som betyder något.

Till exempel att skaka på huvudet.

Det är både koreografi och språk.

 

VAD GJORDE VI?

I KROPPSFUNKTION arbetade vi med koreografi på olika sätt.

Ibland dansade vi för en publik.

Vi gjorde också korta filmer och skrev text.

För oss var både dans, film och text koreografi.

Vi gjorde koreografi som kunde upplevas på olika sätt.

Att uppleva kan vara att se, höra, känna eller göra.

 

VILKA VAR MED?

I KROPPSFUNKTION hade vi olika funktionaliteter.

Det betyder att vi fungerade på olika sätt.

Vi hade olika lätt och olika svårt att göra det vi vill.

Till exempel att se, prata eller minnas.

Med koreografi kunde vi prata med varandra på olika sätt.

c.off och ccap är två föreningar som jobbar med koreografi.

VIDA är en daglig verksamhet för vuxna.

Kung Saga och Lindeparken är gymnasiesärskolor för ungdomar.

Shake it Collaborations är ett kompani som jobbar med dans.

Alla vi arbetade tillsammans i KROPPSFUNKTION.

KROPPSFUNKTION fick pengar av Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Kulturrådet, Stockholms stad, VINNOVA, Kulturbryggan, och Arvsfonden.

Loggor_nya_all