LÄTTLÄST

Vi i KROPPSFUNKTION arbetar med koreografi och språk.

Koreografi är att röra sig på olika sätt.

Till exempel att dansa till musik.

Koreografi är också att bestämma hur en person ska röra sig.

Eller hur flera personer ska röra sig,

till exempel att alla härmar en persons rörelser.

Språk är ord som någon säger, skriver eller tänker.

Det kan också vara rörelser som betyder något.

Till exempel att skaka på huvudet.

Det är både koreografi och språk.

 

VAD GÖR VI?

I KROPPSFUNKTION arbetar vi med koreografi på olika sätt.

Ibland dansar vi för en publik.

Vi gör också korta filmer och skriver text.

För oss är både dans, film och text koreografi.

Vi gör koreografi som kan upplevas på olika sätt.

Att uppleva kan vara att se, höra, känna eller göra.

 

VILKA ÄR MED?

I KROPPSFUNKTION har vi olika funktionaliteter.

Det betyder att vi fungerar på olika sätt.

Vi har olika lätt och olika svårt att göra det vi vill.

Till exempel att se, prata eller minnas.

Med koreografi kan vi prata med varandra på olika sätt.

c.off och ccap är två föreningar som jobbar med koreografi.

VIDA är en daglig verksamhet för vuxna.

Kung Saga och Lindeparken är gymnasiesärskolor för ungdomar.

Shake it Collaborations är ett kompani som jobbar med dans.

KROPPSFUNKTION har fått pengar av Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Kulturrådet, Stockholms stad, VINNOVA, Kulturbryggan, och Arvsfonden.

Loggor_nya_all