SVANSEN SKA KOMMA SIST

Trädet, trädet, trädet. Trädet.
Det var roligt. Det var roligt att dansa med träd.
Kan ni inte förklara? Jag har ju aldrig sett TRÄD. Jag tänker ju bara bark och blad. Vad betyder TRÄD?
Man fick dra med snören. Sen fick man ligga som en orm.
Men i en danssal? Ni var inte ute i en skog?
Nej.
Så det heter TRÄD rent bildligt, men det finns inga träd med?
Tänk när man ser hur bion ser ut. En sån där man kan klippa av. Den hängde de upp den på träd. Sen fick man dra på snören. Sen fick vi dansa. Springa runt. Rulla. Gå på alla fyra ben. Med armarna.
Sen fick man göra den här ormen. Alla ska ligga rakt. Svansen ska komma sist.
Det kändes pirrig i magen.