STARK SOM TARZAN

Kan inte du visa mig?
Jo, det kan jag.
Ställ dig upp.
Andas djupt.
Börja gå
Och sen tillbaka
Stanna där!
Och sen armarna ihop.
Sträck ena armen ut.
Och ihop.
Andra armen.
Jag ställer mig bredvid dig.
Jag vi börja om från början?
Ena armen ut.
Och ihop.
Andra armen.
Och ihop.
Ena armen.
Och ihop.
Andra armen.
Och ihop.
Och sen… kom igen!
Snurr… en och två.
Med armarna ut?
Ja.
Och sen… såhär!
Med händerna på huvudet?
Ja!
Vad heter den rörelsen?
Den heter ängeln som flög till himlen.
En ängel?
Den sitter fast.
Kastar frisbee.
Frisbee?
Ja.
Armarna över huvudet.
Och sen… ut!
Och sen ner.
Ett ben fram.
Ett ner.
Och en hand där.
Och den andra handen här.
Och sen bak… och böj.
Böja hela ryggen bakåt?
Ja.
Och sen igen… armarna upp.
Och slutet…
Så.
Med armarna upp?
Ja.
Vad heter den här rörelsen?
Den heter Tarzan.
Att man är stark som Tarzan?
Ja.
SLUT.