• Klicka här för textstöd

Här kan du se och lyssna på film och ljud med deltagare i KROPPSFUNKTION från projektets första år.

Flera personer på rad kan bli till en vägg som jag dansar förbi.

Två väggar blir en korridor.

Om de som står på rad har armarna utsträckta bildar de tillsammans en tunnel av människor.

Jag kan dansa genom dem och med hjälp av dem.

Men, vad är det egentligen för skillnad mellan att röra på sig och att stå still?

Kan väggar också dansa?

Cajsa Godée är dansare och koreograf och en av deltagarna i KROPPSFUNKTION.

Cajsa höll workshops på SITE på Telefonplan tillsammans med Iki Gonzalez Magnusson och deltagare från Kung Saga.

De heter: Klara Rollof, Ellinor Färnet, Camilla Eriksson Gonzals, August Guillemot, Leo Bauer, Tove Boström, Celine Spångberg, Iman Abdulrahim, Alice Cassel, Ida Wik, Donna Magnusson, Annika Bodin, Filip Öholm, Steven Al-Toon, Kristin Kamrén Lundström, Magdalena Westin, My Edberg, Julia Hedenström, Anton Landegre Örtlund, Seda Tümtük, My Grentzelius, Elly Zavodnik, Jossan Boberg Lyemark, Vera Altsved, Susanne Dovhage, Nina Westberg Wendelin, Helena Lagerholm, Andreas Norén, Stefan Schyberg, Hugo Törntorp, Jenny Cullemo, Jenny Lilja, Rebecka Malmqvist, Klara Borg, Evelina Lindqvist, Ulrika Stöllman.