Olika är viktigt

Alla har olika sätt att vara, det är ok

Alla har vi olikheter, det är ok

Människor kommer från olika länder, det är våra vänner

Fattiga och rika alla är vi lika, det är ok

Visa respekt för att min hud är mörk

Visa respekt för att jag är den jag är
En längtan, en tanke

Vår glädje, vår tro

att olika är viktigt -(olika är viktigt)- olika är viktigt

din värld som min

Någon sitter i rullstol, någon kan gå, det är ok

Vi har olika färg, talar olika språk, det är ok

Från olika bakgrund, liten och stor, ni är våra vänner

Även om du är gay eller så, är det ok

Visa respekt för att min hud är mörk

Visa respekt för att jag är den jag är
En längtan, en tanke

Vår glädje, vår tro

att olika är viktigt -(olika är viktigt)- olika är viktigt

din värld som min

Vad är normalt och vem bestämmer det, det borde vara vi.

Att ha samma rättigheter som andra och leva i en demokrati

Nyfiken kärlek hör ihop

Eldar varma hjälper varandra

Se dig i mig och se mig i dig, det är så det ska bli