Vad är KROPPSFUNKTION?

KROPPSFUNKTION är ett projekt om språk och koreografi, där personer med olika funktionsvariationer tar plats. Tillsammans vrider och vänder vi på språk, koreografi och rörelser. Vi är intresserade av den kunskap som olika kroppar har. Vi tycker att den kunskapen ska lyssnas till och synas mer.

Vi frågar:

• Hur kan rörelse, koreografi och dans se ut?
• Vilka kroppar och funktioner får synas i dansen idag?
• Hur pratar vi om det?
• Kan vi prata med fler språk än det talade?

Under tre år arbetar vi i KROPPSFUNKTION med att undersöka språk och koreografi. Tillsammans vill vi skapa dansföreställningar, böcker, filmer, ljud, festivaler och presentationer.

Under 2015 gjorde KROPPSFUNKTION:

• en hemsida: www.kroppsfunktion.com
• filmer, bilder, och ljud från vårt gemensamma arbete. De går att titta på och lyssna till på hemsidan.
• en bok om koreografi, språk och funktion som heter KROPPSFUNKTION – en antologi. Den går att köpa på till exempel Adlibris och Bokus. Den går också att beställa genom att maila till info@kroppsfunktion.com
• en koreografifestival som arrangerades på c.off den 17-19 september 2015.

Under 2016 och 2017 kommer KROPPSFUNKTION att göra:

• föreställningarna (im)perfekta koreografier och Mina egna kroppar, som görs av konstnärliga medarbetare från ccap, Vida, Shake it collaborations och skolorna Kung Saga och Lindeparken. En konstnärlig medarbetare är en person som skapar något konstnärligt, som till exempel dans.
• en till bok som handlar om projektet utifrån cripteori. Cripteori är en teori om funktionsvariationer, men det handlar också om hur ett samhälle och attityder till vad som är ”normalt” och ”onormalt” påverkar alla människors liv.
• en verktygslåda som handlar om språk och koreografi.

KROPPSFUNKTION kommer också att fortsätta: 

• besöka andra festivaler och konferenser i Sverige för att prata om det vi har lärt varandra.
• arbeta med koreografi och språk och ställa frågor om dans, rörelse, kroppar, utbildning och arbete.