LÅSNINGAR

I denna film beskriver Cajsa dansstilen ”locking”. Locking är engelska och betyder låsning. Att låsa en rörelse.
Locking är en stil där man jobbar mycket med låsningar – blandat med att bara dansa loss och hitta dansen.
Förra gången övade vi på ”hej”. Det är en up lock – en rörelse uppåt.
Vi övade också på ”brum!” Det är en down lock – en rörelse nedåt.
Sen gjorde vi ”peka”. Det är ”point” på engelska.
Rörelserna görs efter varandra, alla på samma gång.
Hej!
Brum!
Peka!
Det kommer att vara musik. Sedan stängs musiken av och då får ni ta en position. Sedan sätts musiken på igen och då får ni dansa.
(Det går fortare)
Hej!
Brum!
Hej!
Brum!
Peka!
Peka!
Peka på någon.
Vi går runt i rummet och dansar. Sen stänger jag av musiken. Då måste ni stanna i en position, alldeles stilla. Fort, fort, fort.
SLUT