.

Publikationen IMPERFEKTA innehåller både text, bild och ljud.

I publikationen finns också en antologi med texter som handlar om språk, arbete och deltagande.

Publikationen kan både köpas och upplevas i sin helhet eller i olika delar.

Du kan läsa mer om den och de olika delarna på c.offs hemsida